(+420) 736 110 655 (Po-Pá 9-15 hod)

Pěkný dárekPeknydarek.cz

Ochrana osobních údajů

DNES AKCE / DOPRAVA ZDARMA od 500 Kč


 


Provozovatel internetového obchodu Pěknýdárek.cz, firma Mikaton s.r.o. prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak mailem obchod@peknydarek.cz nebo telefonicky. Své údaje můžete také měnit nebo smazat v zákaznické sekci.

 

 

 


FIRMA REGISTROVÁNA U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Mikaton s.r.o.

Registrační číslo : 00053758

 

 

 

Na webových stránkách používáme i cookie. Více informací zde:

►  Zásady používání souborů cookie

 

 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává (např. návštěvníci e-shopu, registrovaní zákazníci e-shopu, členové bonusového programu, zaměstnanci správce).

 

 V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

 • doručovací adresa: Mikaton s.r.o., Pitín 355, 687 71 Pitín
 • adresa datové schránky: 62dkzw6
 • e-mailová adresa:  info@peknydarek.cz
 • telefon: (+420) 736 110 655 , Po - Pa: 9:00 - 14:00

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem evidence zákazníků e-shopu, plnění smlouvy, evidenci členů bonusového programu na prodejnách a marketingové účely (zasílání elektronických zpravodajů s novinkami a výhodnými nabídkami, zasílání přání k narozeninám/svátku s kuponem na slevu, zacílení on-line reklamy na internetu, hodnocení e-shopu zákazníky).

Zpracováním osobních údajů založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení správce sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s prodejem zboží na e-shopu www.mikaton.cz a jeho jazykových mutací. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu využíváme pro informování našich zákazníků o novinkách, akcích a dobrých tipech prostřednictvím newsletteru nebo SMS zprávy (na základě Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, §7, odst. 2 a 3). Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů (např. datum narození) je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 1a, 1b a 1f.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje zákazníků e-shopu, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo potřebných pro jejich kontaktování (jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, datum narození, adresa (fakturační, dodací), telefon, e-mail), IP adresu, osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (datum narození).
 • Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES - zejména pro ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů.
  Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, dále pak subjekty, se kterými správce spolupracuje (externí on-line marketingové služby), příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů budeme spravovat po dobu 10 let nebo do odvolání vašeho souhlasu.

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

 

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
  Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.
 • Právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v úvodu tohoto dokumentu Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Aktualizováno 25.5.2018
Pěkný dárek.cz doporučuje

 • DETEXPOL Osuška Harry Potter black Bavlna - Froté, 70/140 cm

  DETEXPOL Osuška Harry Potter black Bavlna - Froté, 70/140 cm

  319 Kč
  Skladem Ihned k odeslání 2ks
 • Polystyrenové kuličky Ø2 cm

  Polystyrenové kuličky Ø2 cm

  39 Kč
  Skladem Ihned k odeslání 2ks
 • Příze Papatya Cake Silver 150 g

  Příze Papatya Cake Silver 150 g

  139 Kč
  Skladem Ihned k odeslání 4ks
 • Splétaný popruh šíře 30 mm METRÁŽ

  Splétaný popruh šíře 30 mm METRÁŽ

  49 Kč
  Odešleme do 22. 05.
 • Letadlo házecí pěnové model 24cm

  Letadlo házecí pěnové model 24cm

  29 Kč
  Skladem Ihned k odeslání 2ks
 • Nůžky PIN cvakačky velmi ostré s náhradním ostřím délka 11 cm

  Nůžky PIN cvakačky velmi ostré s náhradním ostřím délka 11 cm

  99 Kč
  Odešleme do 22. 05.
 • Nafukovací míč Paw Patrol 50 cm

  Nafukovací míč Paw Patrol 50 cm

  109 Kč
  Skladem Ihned k odeslání 1ks
 • Špagety / příze 700 g

  Špagety / příze 700 g

  139 Kč
  Skladem Ihned k odeslání 23ks